Popis činnosti

 

Společnost zajišťuje stavební práce charakteru investiční výstavby, práce rekonstrukční, klempířské a pokrývačské. Po dohodě jsme schopni zajistit práce na odstranění poruch a havárií v běžné pracovní době v odpoledních směnách, o svátcích, sobotách a nedělích. Provádíme rekonstrukční práce na památkově chráněných objektech.

 

V případě potřeby jsme ochotni zajistit práce v prodloužených směnách. Díla jsou předávána na základě předávacích protokolů včetně výchozích revizí, potřebných zkoušek, atestů a dokladů o shodě. Při kapacitních možnostech naší firmy je možno pracovníky operativně předisponovat mezi jednotlivými stavbami, aniž by byla narušena plynulost dodávky a její bezpečnost.

 

Stavební výroba
Stavební činnost je realizována nejen v mosteckém regionu, ale i v regionech sousedních na teplicku, lounsku a chomutovsku.

 

Zemní práce
Převážná část zemních prací je zajišťována pomocí vlastních kapacit a strojů. Zemní práce větších rozsahů zajišťujeme ve spolupráci s Inženýrskými stavbami Postoloprty.

 

Lešenářské práce
Společnost si zajišťuje veškeré lešenářské práce vlastními, odborně proškolenými pracovníky, kteří mají zkušenosti s montáží všech druhů lešení, od lehkého pracovního přes těžké pracovní, závěsné až po řešení náročných úkolů. Společnost disponuje několika sadami lešení. Pro drobné stavebníky zajišťujeme montáž a pronájem lešení.

 

Zámečnické práce
Zámečnické práce pracovníky naší firmy jsou zajišťovány pouze pro vlastní potřebu, a to převážně pro práce údržbářské na vlastních strojích a zařízeních. Zakázky výrobního a montážního charakteru jsou zajišťovány v úzké spolupráci s formou Posmayspol.

 

Autodoprava
Vozový park firmy je využíván pouze pro vlastní potřebu.

 

Truhlářské práce
Firma disponuje truhlářskou dílnou a vybavením, kde jsou zajišťovány práce jak stavební tak nábytkářské výroby pro potřeby společnosti.

 

Obchodní činnost
Obchodní činnost je zaměřována na vybudování prodejny stavebnin, odkud by bylo zajišťováno zásobování společnosti stavebním materiálem s pozdějším volným prodejem pro drobné stavebníky.